Преглед на материал

Природата - творец на всички творциЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ” - ВРАЦАЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „ЙОАН ЕКЗАРХ” - ВРАЦА

ПРИРОДАТА - ТВОРЕЦ НА ВСИЧКИ ТВОРЦИ

(ЕСЕ)

Изготвил: Михаил Христов Христов, 11 г клас, № 18

15.12.2007г.

Гр. Враца

Природата е всичко, което съществува в света и не е направено от човека. Тя е навсякъде около нас-всички планини, реки, морета, живи организми. Тя е създател на всичко наоколо и е дала всичко необходимо на живите същества, за да оцелеят.

Природата съществува още от преди да го има човека, той е част от нея, произлиза от нея. В процеса на своето развитие човек също създава, измисля, твори. Но каквото и да създаде той, каквото и да сътвори с ума и делата си, то не може да надмине природата, защото тя е творец на всички творци.

Едно от най-характерните качества, с които човек се отличава от всички останали живи организми и което го прави уникален, е разумът. Притежавайки него, човек е способен да разсъждава, да обмисля своите действия, да твори, да пресъздава чувства и настроения. Преминал през много етапи...

Коментари


Няма намерени коментари