Преглед на материал

Историята на село Голямо БучиноЗа миналото на село Голямо БучиноИсторията на моето село

От исторически сведения е видно, че село Голямо Бучино е едно от най-старите селища по поречието на река Струма. В една от най-старите карти на австрийски топограф то е известно с името „Бучина”.

За името на селото съществуват няколко версии. Някои предполагат, че то идва от голяма букова гора, която е съществувала тук в миналото. Други допускат, че името идва от бученето на вятъра в дефилето, когато първите бучинци са живели по тези места в Люлин планина.

Следи от живот по тези места има още от римско време. През Бучинския проход е минавал стар римски път. Именно край този проход възниква първото село Бучино. През турско време името на селото се споменава още в 16 век. В турски ферман селото се споменава като дервенджийско село т.е. село, което охранява прохода. Дервенджийските села имали и някои привилегии като освобождаване от тежки данъци, извъредни налози и ангария. Споменава се също , че селото е от така наречените кюмурджийски села натоварени с задачата да произвеждат...

Коментари


Няма намерени коментари