Преглед на материал

Почви-таблицаТип Почва

Какъв % от почвената покривка на България заема

Хумусно съдържание

Почвообразуващи фактори

Какви култури се отглеждат на нея

Черноземни

(chernozems)

20%

дебел хумусен хоризонт, богати са на хумус (3-5%) , имат тъмено сив цвят

образувани са върху льос,при умереноконтинентален климат , лесо - степна и ливадна растителност

характеризират се с високо плодородие - отглеждат се зърнени , технически , овощни култури , лозя

Сиви горски почви

(лесивирани,luvisols)

17%

тънък хумусен хоризонт, бедни са на хумус (2-3%) , имат сив цвят

образувани са върху седиментни , карбонатни и некарбонатни скали , при влажен умереноконтинентален климат и шороколисна растителност (предимно дъбова)

характеризират се със средно плодородие на тях се отглеждат - картофи , пролетна ръж , овес

Канелени горски почви

(метаморфни,cambisols)

22%

тънък хумусен хоризонт , средно богати на хумус (2-4%) , имат червеникав цвят

образувани са до 800 м височина върху седиментни ,...

Коментари


Няма намерени коментари