Преглед на материал

Човешката сексуалностЧОВЕШКАТА СЕКСУАЛНОСТ

УВОДНИ ДУМИ:

Сексуалността е тема, която вълнува и засяга всеки. От раждането си ние сме сексуално обособени. Раждаме се като момче или момиче и от тук нататък цялото ни съществуване протича под знака на сексуалността. Едно от първите неща, с които се идентифицираме, е нашия пол. Така, че това е тема, която вълнува човека още от времето, в което той се самоосъзнава като отделен индивид.

За сексуалността се говори с известна доза свян. Думата „секс” идва от seksus, sekus от латински, смята се, че корена е като на глаголът секаре - разделям, отделям. На български означава пол - половина.

Темата за сексуалността е обгърната малко или много в мистерия. Самото й естество стои в основата на тази мистерия. Сексуалността се пробужда в човека като една сила, различна, отделна от човешкия ум, която трябва да бъде контролирана и която не винаги успяваме да държим под контрол. Сексуалността е нещо съществуващо в нас, което е част, от цялостната ни личност. Но същевременно е и нещо, което трябва да изучаваме и над което да упражняваме власт, за да...

Коментари


Няма намерени коментари