Преглед на материал

Синдромът на изпепеляването^ Ïñèõîëîãè÷íè ñòðàòåãèè çà ñïðàâÿíå ñ ïðåãàðÿíåòîСИНДРОМ НА “ИЗПЕПЕЛЯВАНЕТО”(НА ПРЕГАРЯНЕТО)

(BURN-OUT SYNDROMЕ)

Синдромът на изпепеляването е описан за пръв път от американският психоаналитик Фройнденбергер (Freundenberger) през 1974г.

ОПИСАНИЕ: Синдром, характеризиращ се с емоционално и телесно изчерпване, придружено от усещане за неефективност в работата и пълна дезентиресираност.

Какви са предупредителните сигнали?
Нежелание за отиване на работа

Липса на интерес към работата

Преумора при изпълнение на обичайните задължения

Чувство на отчуждение

Усещане на живота като тежко бреме

Преобладаване на отрицателни емоции

Раздразнителност, несъсредоточеност и нетърпимост към околните

Често боледуване без видими причини

Мисли за бягство и/ или самоубийство

СИМПТОМИТЕ НАЙ-ОБЩО СЕ РАЗДЕЛЯТ НА :

ФИЗИЧЕСКО ИЗЧЕРПВАНЕ: ЛИПСА НА ЕНЕРГИЯ, ХРОНИЧНО ЧУВСТВО НА УМОРА, СЛАБОСТ, НАМАЛЕНА РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ ЗАБОЛЯВАНИЯ, ЧЕСТО ГЛАВОБОЛИЕ, МУСКУЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, БОЛКИ В...

Коментари


Няма намерени коментари