Преглед на материал

Аутизъм - подобряване качеството на животАутизъмЕвгения Чапръзова,фак.№0806291002

„Специална педагогика”- I курс

Аутизъм

Терминът Генерализирани разтройства на развитието /ГРР/, които се дефинират като група от тежки и ранни разтройства, които засягат децата и включват закъснения или увреждания в областта на комуникациите и социалните умения.Аутизмът се позиционира като разтройство между още четири категории. В Генерализираните разтройства на развитието влизат:
синдром на Рет;

дезинтегративни разтройства на детето,наричан още детска деменция;

синдром на Аспергер;

неспецифичните ГРР;

Обикновено първото диагностициране на ГРР е в ранна детска възраст.Всичките ГРР повлияват на комуникативните и социални умения, а също така на когнитивните умения и поведение.Всички ГРР имат много общи неща помежду си,но всеки един синдром поотделно има специфични характеристики, които го отличават от останалите.

Признаци на ГРР:

Признаците на ГРР могат да бъдат разпознати още преди 3 годишна възраст на детето. Диапазонът на...

Коментари


Няма намерени коментари