Преглед на материал

Суицидът като краен деструктивен изходМеждународно висше бизнес училищеМеждународно висше бизнес училище

гр. Ботевград

КУРСОВА РАБОТА

по

Конфликтология

На тема: Суицидът като краен деструктивен изход

от вътрешноличностния конфликт.

Изготвил;

Уводна част

Увод

Суицидът като краен деструктивен изход от вътрешноличностните конфликти е нещо реално, от което никой от нас не е застрахован. Човекът е мислещо същество и поради това той може да бъде в конфликт със самия себе си. Никой от нас не може да каже със сигурност, че винаги е в състояние на така наречения душевен мир или както се нарича в будизма нирвана. Суицидният риск или по просто казано рискът за самоубийство е нещо което може да бъде провокирано в нас или в заобикалящите ни хора в резултат на вътрешноличностните конфликти. Именно това обуславя и значението на разглеждания въпрос.

Обект на изследването

Разкриването на обекта на изследването е свързано с „мястото”, където протичат конфликтните процеси в обществото. Ето защо...

Коментари


Няма намерени коментари