Преглед на материал

“Защо проблемът на един човек става проблем и н ...КИЕВСКИ СЛАВИСТИЧЕН УНИВЕРСИТЕТКИЕВСКИ СЛАВИСТИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

ДИСТАННЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Р.БЪЛГАРИЯ - ЯМБОЛ

ЕсеПо дисциплината :

“Основи на психологическото консултиране”

На тема:

“Защо проблемът на един човек става проблем и на общността,в която живее? Би ли могло да не е така?”

Изготвил: Проверил: /Радостина Ракшиева/ /доц. д-р В. Борисова /

ІV курс Психология

ф. № 0555107

Човешката история е единствената история, която познаваме днес. Това изречение може да звучи странно, но всъщност е един простичък факт. Това което хората са изградили, разрушили, измислили, забравили, приели и отхвърлили, изгражда образа на тази история и очертава опита на цяла една цивилизация. Те не са имали, от кого да се поучават и чии грешки да осмислят. Разчитали са и продължават да разчитат единствено на себе си и собствените си действия. Следователно е било невъзможно...

Коментари


Няма намерени коментари