Преглед на материал

Стрес реакция при биологичните системи и биоинд ...Стрес реакция при биологичните системи и биоиндикация. Основни фази при стреса. Комбинативно въздействие на стресорите.

Може да се разглежда като реакция на биосистемите при неблагоприятни фактори. Модел на стреса при растенията, базиращ се изцяло на физическо понятие е разработен от американския учен Левит. В своя модел той използва 2 понятия : стрес (всеки фактор, влияещ негативно) и стрейн (съвкупност от химични или физични явления, предизвикани от стреса).

Понятието стрес е въведено в медицината през 1956г. От Селие. Това е състояние на критично натоварване на биосистемите, което се изразява чрез специфичен синдром, наречен стресов синдром, обединяващ всички неспецифични изменения, настъпили в биологичната система.

При протичане на стреса могат да се обединят 3 основни фази:

- Алармена фаза, която се изразява с отклонение от функционалната норма и и води до намалена жизненост на системата.

- Съпротивителна фаза - през нея протичат приспивателни процеси и се възстановява нормалното състояние на системата към края на фазата, а при някои...

Коментари


Няма намерени коментари