Преглед на материал

Историческо развитие на неврологиятаИсторическо развитие, съдържание, дялове, място в системата на науките “Медицина”Lekciq 1Историческо развитие, съдържание, дялове, място в системата на науките “Медицина”

Неврологията (neuron - нерв, logos - наука) е наука за:
структурата и функцията на НС,

закономерностите на развитие на НС,

методите за нейното изследване,

болестните отклонения.

Особено значение има изучаването на етиологията, патогенезата и клиниката на неврологичните заболявания, диагностика, лечение, рехабилитация и профилактика.

Общата неврология - изучава:
анатомия и физиология на НС,

рефлексна, анализаторна и двигателна дейност,

гнозис, праксис, реч и техните разстройства,

автономна НС,

съзнание, бодърстване и сън и техните болестни промени,

топична диагностика на нервните болести и

методи за изследване на НС и функциите й.

Специалната неврология - изучава:
заболяванията на ПНС и ЦНС:
възпалителни, токсични, съдови,

тумори, травми, системни дистрофични и...

Коментари


Няма намерени коментари