Преглед на материал

Тема 2 - Основен Философски въпрос и неговото р ...Основен Философски въпрос и неговото решение

Като система от определени въгледи, идеи и теории за устройството на света философията е ядрото на всеки мироглед. Мирогледния характер на проблемите решавани от философията , в цялото нейно историческо развитие ,намира своето отражение в нейния основен въпрос - отношението м/у материалнот и духовното. Философската наука е считала за осн. свой въпрос отношението м/у битието и съзнанието. Отговаряйки на осн.фил.въпрос философите са се разделили на материалисти и идеалисти. Тези които признават битието , природата материята за първичното, а съзнанието мисленето за вторично образуват лагера на материалистите. И обратно онези които считат за първично зъзнанието, мисленето ,а действителния свят природата за вторично, признавайки за сътворяването на света от бога, образуват лагера на идеалистите. Има философи създали теории съгласно които духовното не зависи от материалното, а материалното от духовното.Така например Рене Декарт признава две субстанции- материална и духовна които съществуват независимо една от друга Тези...

Коментари


Няма намерени коментари