Преглед на материал

Хераклит - основни идеи в неговото учениеОсновни понятия във философското учение на Хераклит

Хераклит е роден около 544 година пр. н. е. Разцветът на неговото акме се отнася към 69-тата Олимпиада. За разлика от 7-те мъдреци и други философи Хераклит има отрицателно отношение към публичните изяви. Хераклит е наречен „тъмен” философ. Сравнен с другите философи, той по-неясен като изказ, използва по-особени термини и ярки образи. Неговите мисли рефлектират подобно на порицанията на Сибилите, които от своите пещери предсказват събитията. Уединявайки се в храма на Артемида Ефеска, автора с велико смирение на душата понася самотата, търсейки утеха в мъдростта.

В учението на Хераклит се налага онзи тип мисловност, които обединява митологията и теоретичната мисъл. Редица фрагменти наподобяват афоризмите и великолепните сентенции на античната мъдрост. Стилът на Хераклит е афоричен и определено градивен. Изразните средства изобилстват с чудни алегории, бързи обрати на мисълта, богати и многозначителни загадки. Неговия стил е с характерна строгост и стабилност на изказа, изпълнен едновремено със...

Коментари


Няма намерени коментари