Преглед на материал

Основни понятия в даоизмаДаоизъмДаоизъм. Основни понятия

Учението за Дао е едно от основните направления в китайската мисъл, наред с конфуцианството. Възникнало в древността то е широко разпространено и в съвременен Китай. За основател на даоизма се посочва полулегендарният древнокитайски философ Лао Дзъ, за който историците смятат, че е живял през VІ в.пр.н.е. и е бил съвременник на Конфуций. Класическият даоизъм се позиционира в два периода- този на Чинциу и този на Враждуващите царства. Съществуват няколко направления в даоизма- магически, гадателски, ритуален, даоизъм на вътрешната алхимия и даоизъм на деянията и кармата. Във всяко едно от тях могат да се открият идеи, основаващи се на трите основни принципа на даоистката философия: дао, у уей и дъ. Понятието дао се използва и в другото основно направление в китайската философия- конфуцианството. Най-общо казано дао означава „път” или „ход”. Докато при Конфуций пътят е търсенето на доброто и хармонията в живота, то при Лао Дзъ пътят е отказ от всякакви усилия и следването на естествения ход на нещата. В даоизма,...

Коментари


Няма намерени коментари