Преглед на материал

Изграждане на хипотеза.Опровержение и доказател ...Изграждане на хипотезаИзграждане на хипотеза. Доказателство и опровержение.

Всяка теория първоначално се ражда във вид на хипотеза. Цялото наше теоретично знание е хипотетично по своя произход. За да разбираме теорията трябва да разбираме как хипотезата се превръща в теория.

Хипотезата е известно допускане, предположение, догадка. Като предполагаемо вероятно знание, още недоказано логически и не дотолкова потвърдено от опита, че да се смята за достоверна теория, хипотезата не е вярна и не е невярна. За нея може да се каже, че е неопределена, стои между истината и лъжата. Потвърдената хипотеза се превръща във вярно твърдение и с това прекратява своето съществуване. Опроверганата хипотеза става невярно положение и отново престава да бъде хипотеза.

Далеч не всяка догадка, предположение може да се нарече хипотеза. За разлика от обикновеното предположение хипотезата трябва да бъде обоснована.

В науката хипотезата се изказва, за да се реши някакъв конкретен проблем. Обикновена задача на хипотезата е да се обяснят новите...

Коментари


Няма намерени коментари