Преглед на материал

Идеите на деконструкциятаDerridAИдеите на деконструкцията

Жак Дерида

„Структурата, знакът и играта...”

Есето започва с „може би”, което означава, че в деконструкцията всичко е условно. Не можете да направите положително, окончателно определено изказване. Въпреки това, ние ще процедираме така, сякаш бихме могли. Това е другият ключ към декострукцията: дори когато започвате да разбирате, че нищо не е стабилно и значението е непредвидимо, двусмислено, вие продължавате да действате като че ли в това няма нищо лошо.

Тогава Дерида въвежда идеята, че се е случило определено събитие. Това събитие е някакъв вид пробив или разрив. Нещото, за което говори e и онова, което вижда като главна промяна или „разрив” във фундаменталната структура на западната философия (епистема). Разривът идва в онзи момент, когато целият начин на философията да мисли за себе си се променя.

Тази промяна или „пробив” се случва в момента, в който става възможно да се мисли за „структуралността на структурата”. С други думи, това е моментът, когато...

Коментари


Няма намерени коментари