Преглед на материал

Физиология на кръвообръщениетоКръв-кръвта е част от вътрешната среда на организмаКръв-кръвта е част от вътрешната среда на организма. Количеството на кръвта е средно 7% от телесната маса.Като абсолютно количество при 70 кг е 5л.Част от това количество се намира в кръвните депа-30-35%.Кръвните депа са органи ,в които кр.съдове са синусоидно разширени-слезка,ч.дроб,подкожна съд.мрежа и част от кр.съдове от мкк,които са силно разтегливи.Кръвта в кр.депа е своеобразен резерв.При физ.работа или кръвозагуба кръвта от кр.депа се мобилизира,излиза в общото кръвообръщение и служи за задоволяване на повишените нужди от кислород или за заместване на липсващия обем.

Функции на кръвта.

Транспортна ф-я.Циркулирайки в кр.с-ма.кръвта осъществява хуморална връзка м/у отделните органи и с-ми.Тя пренаса хр.в-ва,кис.,въгл.двуокис и крайните продукти на обмяната.Кръвта пренася хормоните от жлезите с вътрешна секреция.

Регулаторни функции.Поддържане на постоянството на на вътрешната течна среда/хомеостазата/ е тясно свързана с постоянството на обема и с-ва на кръвта.Нормалният обем циркулираща...

Коментари


Няма намерени коментари