Преглед на материал

Еволюция на човекЕволюцията на човека е биологичен процес,стартирал преди милиони години и обособил човекът-като създание,като отделен вид от останалите приматиЕволюцията на човека е биологичен процес,стартирал преди милиони години и обособил човекът-като създание,като отделен вид от останалите примати.Философи,психолози,теолози от години правят донякъде открития,донякъде докадки относно ясното и детайлизирано обяснение за това от къде произлиза нашият вид.

Антропогенезата,от гръцки „антрос”-човек и „генезис”-произход,е теорията за произхода и еволюциятана човека.Тя е обект на изследване както на биологията,така и на социологията.Биологията разглежда човек,като създание,развиващо се под действие на биологичните фактори,а социологията обръща внимание на ролята на социалните фактори,като главни действащи в еволюциятапри хората.

Още от дълбока древност е започнало формирането на различни теории,относно сътворението и усъвършенастването на човек.През 4 в.пр.н.е Аристотел поставил прадедите ни сред четириногите бозайници.Той...

Коментари


Няма намерени коментари