Преглед на материал

Микробиологичен контролМикробиологичен контрол

д-р З. Денкова

Изпит : 1 въпрос - лекции

1 въпрос - упражнения

1 задача

Лекция 1

Микроорганизмите като замърсители на хранитеС малки изключения етеричномаслените продукти ( ЕМп ) са нестерилни. В тях попадат сапрофитни и патогенни микроорганизми. Сапрофитните подлагат на развала субстратите и причиняват микробиологична развала. Патогенните и/или техните токсични продукти, могат да и да не се развиват в храните, но попаднали в човешкия организъм причиняват хранителни заболявания ( около 95% ). Като се използват факторите влияещи на растежа като :
Температура

Водна активност

Киселинност

Лъчиста енергия

Относителна влажност на въздуха

микроорганизмите на ЕМп могат да се унищожат или да се подтисне техния растеж. За дадена група храни е характерна специфична микробна популация. Видовете , родовете или групите микроорганизми съставящи тази популация формират т.нар. обичайна или обикновена микрофлора.

Микроорганизмите попадат в...

Коментари


Няма намерени коментари