Преглед на материал

Методика на двигателната култураЕфективна методика на обучение по гимнастика в трети класЕфективна методика на обучение по гимнастика в трети класАнтоанета Момчилова, Румяна Момчилова

Образователната подготовка по физическо възпитание и спорт в трети клас се осъществява в три основни ядра /лека атлетика, гимнастика, спортни игри/ и три допълнителни ядра / плуване, туризъм и танци/. Държавните образователни стандарти по гимнастика са разработени на базата на изискванията за подобряване на физическата дееспособност, здравно-функционалното усъвършенстване на детския организъм, двигателната координация и други. Целта на обучението е да се постигне комплексно формиране на личността на обучаваните.

Ключови думи: основни и допълнителни ядра, гимнастика, плуване, лека атлетика, физическа дееспособност.

ВЪВЕДЕНИЕ

За провеждане на ефективно обучение по физическо възпитание и спорт, учителят трябва да е наясно с основните цели на обучението, с основните стандарти, които трябва да се достигнат и очакваните резултати от...

Коментари


Няма намерени коментари