Преглед на материал

План-конспекти на уроци по Човек и обществоПлан-конспект

по Човекът и обществото

IV клас

Тема: Българското общество - единство в многообразието.

Съжителство на общности по българските земи.

Изготвил: Ирена Драгомирова Драганова, НУПЧЕ,

III курс, ф.№228

Вид на урока: комбиниран

Методи: беседа, онагледяване

Цели:
Учениците да се въведа в историята на съжителството на различни общности по българските земи

Учениците да разграничават отношенията между общностите в условия на зависимост и мирен живот

Учениците да осъществяват тренировъчна дейност за уменията за извличане на информация от изображения, таблица

Задачи:
Учениците различават общностите в българската държава

Учениците добиват знания за нравите и обичаите в различните общности

Учебни средства: Задачите от учебника, от учебната тетрадка, упражнения на учебната дъска, разглеждане на нагледни материали

Междупредметни връзки:
Български език и литература

Изобразително изкуство - рисуване на обичаи от характерна етническа общност

Коментари


Няма намерени коментари