Преглед на материал

Здравна програма за ПГ на ДГШуменски университет:Шуменски университет:

“Епископ Константин Преславски”

Изготвил:Виолетка Проверил:

Стефанова Вартоломеева доц.д-р. Иван Иванов

IV “а” курс; спец.ПУНУП

фак.№:46

Варна

2006г.

Още от малко детето, престъпвайки прага на детската градина влиза в колектив и въпроса за ориентацията на неговия живот има различни аспекти. Затова говорим за режим, който по форма и съдържание отговаря на възрастовата характеристикана децата от детската градина.

Известно е, че събрани на едно място толкова много деца са подложени на рискове от различни заболявания и травми които могат да бъдат причинени както от неформалните още хигиенни навици, така също и от факторите на околната среда и поведението.

Динамичните промени в природата и социалната среда налагат да се обърне по-голямо внимание на проблемите свързани със здравното образование. Присъствието на определени теми в цялостния възпитателно-образователен процес води до...

Коментари


Няма намерени коментари