Преглед на материал

Същност и характеристика на детската изобразите ...1919.2 Х-КА НА ДЕТСКАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Изобраз. дейност на децата е изключително интересна и много сложна по х-р. чрез рисунката детето изразява своите представи за света, своето отношение към околните. Рисунките на децата дават ясна и точна картина за изграждането на съжденията на детето; за това в каква степен и от каква гледна точка то възприема предметите и явленията; какво вижда в заобикалящия го свят и как го отразява. Детското рисуване преминава през етапите на изобр. изк., през които са минали прадедите на днешния човек. Детето рисува не това, което вижда, а своите представи за предмета или заобикалящия го свят. Децата рисуват преди всичко това, което най-много привлича вниманието им. Детската рисунка е своеобразен отпечатък на онова, което детето е видяло, т.е. на зрителните му възприятия, както и на онова, което детето е научило при действието с различните предмети. В голяма част от детските рисунки в темите и сюжетите преобладават не само образи, получени въз основа на конкретните зрителни възприятия, а и такива, получени “сглобени” на...

Коментари


Няма намерени коментари