Преглед на материал

Интеграция на деца с увреждания в Италия и ИспанияРеферат на Биляна Калоферова ІІкурсРеферат на Биляна Калоферова ІІкурс

Ф.К.№070642203

Основни характеристики и особености на специалното образование на страните в Южна Европа - Италия и Испания

Ще започна с това ,че Италия е единствената страна, в която са ликвидирани всички специални училища и има 100% интеграция на децата с увреждания и поради тази причина специалното образование в Италия заема уникално място в световната практика.

Няма различия между общото и специалното образование.Наредбите, покриващи общото образование се отнасят и за деца със специални нужди.Единствената причина децата да бъдат изключени от общото образование е изботът на родителите.

Главната образователна цел е да гарантира обучение и възпитание на де-ца с увреждания, като се поставят в нормална заобикаляща среда.

През 1977г се появява акт , който окончателно урежда училищната интеграция-като обучението на детето с увреждания в обикновен клас се съчетава с подходящи медицински грижи и снабдяване...

Коментари


Няма намерени коментари