Преглед на материал

Залог на глаголаНачини за изразяване на залоговите значениеНачини за изразяване на залоговите значение

І. Деятелен залог - глаголното лице съвпада с вършителя действието.

1.Глаголното лице не съвпада с получателя на действието:

*преходни деятелни глаголи (чета, пиша, пея..)

*непреходни деятелни глаголи, които не съдържат формални показатели за непреходност.Най-голямата група за глаголите за движение!

*непреходни деятелни със “се” - възвратно средните глаголи, се=себе си (белее се, отзовавам се, безпокоя се…). При тях не може да се образуват форми за страдателен залог.

*преходни и непреходни деятелни глаголи, в чийто състав влиза частицата “си” (въобразявам си, служа си..)

*непреходни глаголи само за 3л.(безлични), употребени задължително с кратки местоименни форми (спи ми се, боли ме, мързи ме..)

2.Глаголното лице съвпада с получателя на действието:

*собствено възвратни глаголи образувани от преходни глаголи + “се” или “си”=себе си

*взаимно възвратни глаголни...

Коментари


Няма намерени коментари