Преглед на материал

Цивилизацията и насилието - две различни понятияЦивилизацията и насилието две различни понятия

Времето, в което живеем е време на духовна нищета, обществен нихилизъм, и частична, дори за жалост може би пълна деморализация и деградация на обществото и неговите стожери. Темата за цивилизацията и насилието като две различни понятия, а и като цяло набира все по-голяма сила и става все по актуална както в национален, така и в глобален мащаб. За да разгърна максимално точно, ясно и обективно същността и значението на темата, аз ще я разгледам през призмата, както на националния ни проблем, така и през призмата на глобалния, и ще ги съпоставя. Но преди да започна да разгръщам темата, аз ще се опитам да представя понятията цивилизация и насилие. Как разбира понятието цивилизация човекът от 21 век? Загубата на химери, като нравствените ценности прави ли обществото ни по зряло? Могат ли прагматизмът и рационалното мислене да заменят хуманизма и алтруизма, на безкористността и идеализма? Остарели ли са, загубили ли са своята актуалност, добродетели като чест и благородство? Дали пък съвременното ни общество не е по-търпимо към...

Коментари


Няма намерени коментари