Преглед на материал

Урок: Съставно сказуемоМетодически анализМетодически анализ

на урок по български език

Тема на урока: Съставно сказуемо

Вид на урока:

1.Според дидактическата класификация: урок за нови знания.

2.Според методическата класификация: урок за овладяване на лингвистична информация и за развиване и усъвършенстване на комуникативноречевите умения на учениците.

Функционални характеристики на урока:

1.Информативно-познавателни цели на урока - урокът има за цел да поднесе знания, които до момента са непознати на учениците. Чрез новия урок учениците обогатяват знанията си за сказуемото и придобиват умения за различаване видовете сказуеми по състав.

2.Комуникативнопрактически цели на урока - учениците да умеят правилно да образуват съставно сказуемо, да го различават и откриват в устни изказвания и писмени текстове.

3.Развиващи цели на урока - обогатяване и развитие на езиковия усет на учениците; придобиване на по-голямо самочувствие на хора, владеещи нормите на СБКНЕ и умеещи да изпослзват богатите ресурси на езика.

Коментари


Няма намерени коментари