Преглед на материал

Пищови по физика за ТУ - Пловдив



1



1. Формолирайте хипотезата на Планк - Атомите и молекулите излъчват ел.магнитното лъчение на порции енергия наречени кванти.

2. Обяснете качеството на механизма на ефекта на Комптон - той се състои в нарастване на дължината на разсеяната ел.магнитна вълна

3. Решете уравнението на Шродингер по метода на разделяне на променливите

4. Какво е характерно за състоянието на частица в потенциална яма с безкрайно високи стени? - частицата не може да бъде в покой - с нулева кинетична енергия

5. Какви стойности взима и какво определя магнитното спиново число? - проекцията на спина Ls,z в/у произволно избрано направление ......................................... се нарича маг. спиново число. То описва поведението на електроните в маг. поле, а възможните му стойности показват, че в маг. поле спинът може да има само 2 ориентации.

6. Какво разбирате под ел. слоеве и подслоеве при многоелектронните атоми? - на всяко квантово число съответства един ел. слой, а на всяко орбитално - подслой на същия. В електронния к-слой има само 1 s-подслой, в който могат да се...

Коментари


Няма намерени коментари