Преглед на материал

Устройство на лазера11. Механизъм и материали на принудително излъчване

Лъчението на лазерите се различава съществено от лъчението на обикновените светлинни източници, макар природата да му е същата - светлина. Терминът „ЛАЗЕР” е образуван от първите букви на английската фраза „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, което в превод означава „усилване на светлината чрез принудително излъчване.

Лазерът е специфичен източник на светлинно излъчване, получавано чрез ефекта на принудено излъчване. Характерни свойства на лъчението на лазера, обусловени от специфичния начин на генерирането му , са високата насоченост и монохроматичност, свързани с физичното понятие “кохерентност” на лъчението,огромните мощности концентрирани върху минимална площ.

Днес, със създаването на рентгеновите лазери, възбуждани с малки ядрени взривове, долната граница на дължината на вълната се установи далече в рентгеновата област, а развитието на лазерите със свободни електрони доведе до разширение на областта на лазерното излъчване в...

Коментари


Няма намерени коментари