Преглед на материал

Дифузия в газовете, течни и твърди телаКогато една система се отклони от равновестното си състояние, в нея възникват потоци, свързани с пренос на вещество, топлина, електрически заряд, и др., вследствие на което системата се връща в равновестното си състояние. Тези явления общо се наричат явления на преноса, а науката, която ги изучава - физична кинетика.

Преносът на вещество е свързан с процеса дифузия.

Дифузия представлява проникването на молекулите на едно вещество в междумолекулните пространства на друго вещество. Най - простият случай на дифузия е дифузията на газове.Тя може да бъде демонстрирана със следния опит : вземаме два цлиндъра и ги поставяме един върху друг, съединени с гърлата си. В долния цилиндър капваме няколко капки бром. Бромът лесно се изпарява, парите му са червеникаво - кафяви. Отначало се наблюдава рязка граница между бромните пари и въздуха, която след 1 - 2 часа изчезва напълно и обемът се изпълва с равномерно оцветена газова смес. Причината за дифузия е хаотичното топлинно движение на молекулите. Преносът на молекулите е от мястото с по - висока концентрация...

Коментари


Няма намерени коментари