Преглед на материал

Емпирично социологическо изследване за домашнит ...11.СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ:

Съвместно с хората в домовете живеят и животните. Във всяко трето домакинство има домашен любимец. От междусъседското съжителството обаче произтича множество от проблеми: шум, неприятни миризми и най-вече страх, особено от по-едрите (кучета) или по-екзотичните (змии, паяци) животни.

2.ТЕМА:

Липсата на закони в подкрепа на животните и техните стопани.

3.ИЗСЕДОВАТЕЛСКА СТРАТЕГИЯ:


Изучаване на издадените закони и позициониране на правата на животните в тях;


Провеждане на анкета сред собствениците на домашни любимци, като вниманието се фокусира върху условната свобода на животните.

4.ЦЕЛ:

Изказването на единното мнение пред управляващите за съставянето на специален орган за контролиращ разпространяването и отгеждането на животни в домовете.

5.ЗАДАЧИ:


Проучване на ефекта от наличието на подобен орган на реда от опита на западните страни;


Изразяване на мнението по проблема на заинтересованата страна пред представителите на местната...

Коментари


Няма намерени коментари