Преглед на материал

Изграждане на хипотезаА Н К Е Т АСпециализирано висше училищи по библиотекознание и

информационни технологии

………………………………………………………………………………………

Катедра „ Библиотекознание и библиография „ -

надстроечен курс преди 1997 г. - III курс 2 семестър

Изграждане на хипотеза

/ Изпитна тема /

Лилия Радулова доц. д-р Евгения Русинова

Факултетен № 97135 - ББЗ 2008 год.

Що е хипотеза ?

Хипотезата е предвиждане на онова, което се очаква от изследването. Тя е обосновано предположение за структурата на социалните обекти, характера на връзките между социалните явления и възможните подходи към решаване на социалните проблеми.

Хипотезата се отнася до главните аспекти на информацията, която ще се получи. Или общо казано, хипотезата представлява знание в кредит, когато липсва достатъчно теоретично...

Коментари


Няма намерени коментари