Преглед на материал

Предмет и методи на социологиятаТЕМА 1ТЕМА 1

„ПРЕДМЕТ И МЕТОДИ НА СОЦИОЛОГИЯТА. ФУНКЦИИ. СТРУКТОРА НА ПСИХОЛОГИЯТА.СОЦИАЛНИ ХИПОТЕЗИ”

Социологията е наука, която изучава човеka в отношенията му с другите хора в конкретна социална среда. В периметъра на социологическото внимание е отношението на човека към социалната среда и нейното влияние върху неговото развитие, Социологическият интерес е ситуиран и фокусиран в човека, в социална среда: семейство, образование, религия, икономика, управление., Човек обучава поведението си под влияние на други хора и "обучава" с поведението си други хора. Социолозите се интересуват от социалните причини и социалните последици от поведението на човека и отношенията между хората в групи. Те изучават правилата по които хората организират своя живот. Социолозите използуват два специфични инструмента за социологическо измерване на мненията, оценкитеи др- интервю и анкета. Наблюдението е един много използван и надежден метод за регистрация на данни в Социолозите използуват три основни типа наблюдения. Естественото наблюдение е това, при...

Коментари


Няма намерени коментари