Преглед на материал

Социални дистанции към слепите и ролята на реха ...СОЦИАЛНИТЕ ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕСОЦИАЛНИ ДИСТАНЦИИ КЪМ СЛЕПИТЕ

И РОЛЯТА НА РЕХАБИЛИТАЦИЯТА ЗА РЕДУЦИРАНЕТО ИМ

1. КАКВИ СА ТЕЗИ ФЕНОМЕНИ?

Невиждащият Франц Фестнер от Германия дава обява във вестниците, че търси брачни двойки за игра на карти. Откликнали 36 двойки, но когато разбрали, че Фестнер е сляп, всички, освен една двойка, са се отказали (фон Курт, 1982).

Мой напълно сляп приятел споделя: „Когато съм по-добре облечен - виждащите хора се втурват да общуват с мен и да ми помагат, и тогава повече непознати хора ми говорят на „вие”. Сякаш се стопяват всякакви ”ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ”, приемат ме изглежда като напълно равен с тях!?”

В учрежденско барче на ССБ ще забележите, виждащите посетители не толкова често сядат до свои слепи колеги. Но и хората с нарушено зрение избират партньорите по маса най-вече измежду своите другари по увреждане.

Много ярък пример за може би сегрегационни нагласи, за „САМОИЗОЛАЦИЯ” от виждащите свои колеги е тазгодишното отбелязване на студентския празник чрез двудневен купон на...

Коментари


Няма намерени коментари