Преглед на материал

Болницата – икономически, социални и етични асп ...под етикаБолницата - икономически, социални и етични аспекти

Болницата представлява институция осигуряваща един особен вид продукт - здраве. Макар и изпълняваща такава благородна роля, напоследък болницата се разглежда все повече като икономическа единица, която продава своя продукт на конкурентна цена и в контекстна на това възникват редица етически проблеми и дилеми.

1. Икономически аспект

Всички плащаме, за да получим услугата „здраве”. Било то задължителната здравна осигуровка, допълнително задължително или доброволно осигуряване, било то кешово плащане. Изключения правят само някои групи от населението. За лечението си, най-често, влизаме в системата чрез „gate keeper” - нашия личен лекар. Често връзката ни със здравноосигурителната система приключва дотук, но ако се наложи специализирано лечение възникват неизбежните въпроси “кога”, “къде” и “колко”. “Кога” личният ни лекар ще има свободни направления, “къде” да направим консултация. Откриваме нужния специалист, но почти задължително е той...

Коментари


Няма намерени коментари