Преглед на материал

Фактори определящи избора при покупка на вино Ш ...ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНАИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Факултет Управление - Маркетинг гр.34

Курсова работа по Управление на търговската марка

T E M A

Фактори определящи избора при покупка

на вино Шардоне Търговище

Разработили: Проверил:

/гл. ас. Евгени Станимиров/

Предмет на изследването: факторите оказващи влияние на избора при покупка на вино с търговска марка Шардоне Търговище

Обект на изследване: клиентите на супермаркет Пикадили - Младост в гр. Варна

Цел:

Определяне и оценка на факторите влияещи на избора при покупка на вино Шардоне Търговище

Изследователски задачи:


Определяне на водещите фактори оказващи влияние на избора при покупка на вино с търговска марка Шардоне Търговище - чрез фокусна група.

Ранжиране на водещите фактори влияещи на избора при покупка на вино Шардоне Търговище.

Оценка на водещите фактори.

Хипотези:
връзка между вида на закупуваното вино и пола на респондентите;

...

Коментари


Няма намерени коментари