Преглед на материал

Сърдечна декомпенсация (сърдечна недостатъчност)Курсова работа по кинезитерапия във вътрешни болести

Тема:Сърдечна декомпенсация /сърдечна недостатъчност/ 2-ра B

Изготвил: Димитър Василев Василев

Фак No: 066009

Специалност: Кинезитерапия

Група: 37/А

Дата: 18.11.2008 Проверил:..............

Гр. Русе /Ас. С. Миндова/

Сърдечна декомпенсация или сърдечна недостатъчност /2-ра B/

Какво е сърдечна недостатъчност?

Сърдечната недостатъчност е клиничен синдром на лесна умора, задух, ограничен физически капацитет, белодробен и/или системен застой, които се дължат на невъзможност на сърцето да изпомпва достатъчно количество кръв (систолна камерна дисфункция) и/или да приема кръв (диастолна камерна дисфункция), за да задоволи метаболитните потребности на тъканите, или това става възможно за сметка на абнормно повишено налягане на камерно пълненене.

Етиологията на сърдечната недостатъчност?

Сърдечната недостатъчност никога не трябва да бъде окончателната диагноза. Установявянето на...

Коментари


Няма намерени коментари