Преглед на материал

Учебник патоанатомияОбщо учение за болестта1. ОБЩА ПАТОЛОГИЧНА ФИЗИОЛОГИЯ

Болест

Типичен признак на болестта е болката.Тя представлява нарушение на съотношението между организъм и околна среда.

Периоди в развитието на болестта.

1.Латентен период- времето от д-ето на причината до появата на първите признаци.

2.Продромален период- на предвестниците

3.Клиничен период- на пълно изразяване на кл.признаци.

4.Заключителен период - оздравяване

- смърт

- преминава в хронична формаХарактер на протичане на болестта.

Според времето на протичане:

1.Остра форма - дни до 1-3седм.

- Свръх остра форма - 30мин. До 1-2дни

2.Подостра форма - 3-6седм.

3.Хронична форма - над 6седм.

Стрес

Стадии:
Реакция на тревога

Стадии на адаптация

Стадии на изтощение

Смърт

Терминални състояния:

! Терминалните състояния са ОБРАТИМИ

1.Преагонално състояние

2.Агония

3.Клинична смърт

Биологична смърт

! Настъпват...

Коментари


Няма намерени коментари