Преглед на материал

Клинично представяне на риносинуитаКлинично представяне на риносинуита:Клинично представяне на риносинуита:

1.Локализация на синусната болка/налягане

Локализацията на синусната болка/ налягане зависи от това кой синус/синуса са ангажирани, а не от причината на инфекцията:
Челното главоболие и главоболието около очите се свързва с ангажимент на фронталните синуси

Болката в областта на бузата, горните зъби или алвеоларните израстъци говори за ангажиране на максиларните синуси / понякога симптомите могат да са във връзка и с дентален проблем/. Главоболието не е свързано с максиларен синуит

Главоболието в лявата или дясната половина на главата, в темпоралната област, болката между очите или наличието на орбитални симптоми /болка, напрежение, световъртеж и др./ се свързват с ангажимент на етмоидалните синуси

Челното и окципиталното главоболие са индикации за ангажиране на сфеноидалните синуси

2.Класификация на симптомите:

Симптомите на риносинуите се разделят на малки и големи

Според американската академия по...

Коментари


Няма намерени коментари