Преглед на материал

Неврология ...11. Въведение в неврологията

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните процеси на НС. Неврологията се разделя на:
Обща - изучава анатомията, физиологията и биохимията. Занимава се и с разстройства предизвикани от различни агенти. Тук се включва и диагностиката на нервната с-ма.

Специална - занимава се със заболяванията на ЦНС и ПНС.

Заболявания по честота:

мозъчни инсулти;

възпал. заболявания на НС - менингити;

дискова херния;

епилепсия;

тумори на НС - лекуват се хирургично;

травми на НС - напр. при катастрофи;

група на наследствените заболявания - засягат най-вече деца и юноши;

неврози - функционални заболявания на НС - няма анатомични увреждания на НС - хистерия, страхова невроза и др.

НС е изградена на следните принципи:
субординация - по-нисши функции подчинени на по-висшите функции;

интеграция - ПНС и ЦНС са функционално свързани

дидеренциация

Над всички структури на НС се намира моз. кора

2. Рефлексна...

Коментари


Няма намерени коментари