Преглед на материал

Първата стъпка към разкриване етиологията на ге ...Първата стъпка към разкриване етиологията на генетичните заболявания е провеждането на компетентно клинично и параклинично изследване на болния преди да се премине към генетични изследвания пациентите трябва да имат уточнена клинична диагнозаПървата стъпка към разкриване етиологията на генетичните заболявания е провеждането на компетентно клинично и параклинично изследване на болния преди да се премине към генетични изследвания пациентите трябва да имат уточнена клинична диагноза.Най-честите причини затрудняващи поставянето на диагноза са:
Вариабилност на клиничната картина особено при автозомно-доминантните заболявания много важно е да се потърсят леките форми на клинични прояви на болестите,които разкриват носителите на мутации.

Възрастови различия в началото на някои автозомно-доминантните заболявания.

Смърт на индивида преди да са направени необходимите изследвания за доказване на клиничната диагноза.То е съществен елемент от диагностичния план.Обръща се внимание на спонтанните аборти,мъртворажданията и детската...

Коментари


admin
2009-07-18 07:15:25
 

galvanize11
2015-10-11 12:54:30
Чакам си кода ееииии