Преглед на материал

Сигурност в компютърните системи и мрежи с достъп до ИнтернетПроцедурите за сигурност се отнасят за: организацията на сигурността; физическата сигурност; персоналната сигурност; документалната сигурност; компютърната сигурност; комуникационната сигурност; сигурност при осигу¬ряването със средства за АИС или мрежата; действията при критични по отно¬шение на сигурността ситуации; управлението на конфигурацията; отговорнос¬тите и задълженията на потребителите.

Коментари


elity
2009-07-06 21:47:10
 

Atomix
2009-08-02 17:51:56
 

batrami
2009-12-26 18:48:26