Преглед на материал

Въздухът (урок)ВъздухътВъздухът

Въздухът е атмосферата на нашата планета Земя. Той като защитен екран предпазва Земята и осигурява подходящи условия за живот.

Какво е въздухът?

Газообразната обвивка на Земята се нарича въздух. Чистият въздух е еднородна газова смес. Съставните части на въздуха са постоянни и променливи.

Постоянни съставки на въздуха

Основните съставки на въздуха са азот и кислород. Съотношението между тези части има важно значение за живите организми. Те не могат да съществуват нито в среда от чист азот, нито в среда от чист кислород. Какви са техните свойства и къде се използват?

Кислород

Още в първото хилядолетие китайски учени предполагали, че в състава на въздуха има газ, който поддържа горенето и дишането. Свойствата на кислорода обаче са изучени и описани от трима учени - А. Лавоазие, К. Шееле и

Дж. Пристли през 18. век.

Кислородът е най-важната съставна част на въздуха.

Кислородът е газ без цвят и мирис, по-тежък от въздуха - един литър кислород има маса 1,420 г. Във вода се разтваря...

Коментари


Няма намерени коментари