Преглед на материал

Теодолит - устройствоКатедра: ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ

УПРАЖНЕНИЕ № 1

ТЕМА: Теодолит - устройство.

Измерване на хоризонтални и вертикални ъгли.

Изготвил: Радина Пеева Проверил:

Спец. Архитектура /ас.Николай Денев/

Фак. № 8384 12.03.2008

Ъгловите измервания са едни от основните видове геодезични измервания. Те се извършват при създаване на геодезични мрежи, при топографски снимки, при трасировъчни работи и др. За измерване на хоризонтални и зенитни ъгли се използват съвременни геодезични инструменти - оптични теодолити.

В зависимост от точността на измерваните ъгли е прието теодолитите да се подразделят на:

а) високоточни - със средна квадратна грешка на измерен хоризонтален ъгъл, по-малка от 5сс;

б) точни със средна квадратна грешка от 5сс до 30 сс; поделят се на теодолити с повишена точност (от 5 сс до 10 сс) и теодолити със средна точност (от 10 сс до 30 сс);

в) технически - със средна квадратна грешка, по-голяма от 30 сс.Основни части на теодолита

Зрителна тръба
...

Коментари


Няма намерени коментари