Преглед на материал

Стоманобетон и стоманобетонни конструкцииКофражен планВ Т У “Т О Д О Р К А Б Л Е Ш К О В”

Катедра: “СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”

П Р О Е К Т

ПО

СТОМАНОБЕТОН И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ

Изработил: Ваня Желязкова Динева

гр.3741 фак. № 072206Проверил:

/ доц. д-р инж. Димитър Хубчев /

София * 2008

Кофражен план


Оределяне размерите на стълбището.

bст =30cm

- избирам n =10 бр. стъпала

Lcm=(n-1).bcm=(10-1).30=270cmLcm+d=270+140=410cm


Определяне вида на полетата.

- кръстосано армирани плочи (КАП)

- еднопосочно армирани плочи (ЕАП)


Определяне дебелината на плочата.
Определяне височината на гредите.
Проста греда:

Непрекъсната греда:

Височина на рамката:

Височина на непрекъснати греди лежащи върху рамките:

Кръстосано армирани плочи


Статическа схема.


Натоварване.

Постоянно натоварване:

•...

Коментари


Няма намерени коментари