Преглед на материал

Практика по геодезияКоординатни изчисления

полигонна точка

Полигон

ни ъгли

β(g)

посочни

Ъгли

£(g)

Срта

ни

(м)

Координатни разлики

Координати

Δy(м)

Δx(м)

У(м)

Х(м)

рт1

-

+3

+1

1952.04

2005.10

0.0098

59.94

+0.12

+59.94

+0.15

+59.95

рт2

92.1740

+2

1952.19

2065.05

292.1838

27.11

-26.91

-3.27

-26.89

-3.27

рт3

94.7927

+3

1925.30

2061.78

186.9765

48.39

+9.74

-47.40

+9.77

-47.40

рт4

144.7909

+1

1935.07

2014.38

131.7674

19.33

+16.96

-9.28

+16.97

-9.28

рт1

68.2424

1952.04

2005.10

0.0098

59.94

рт2

92.1740

[154.77] [-0.09] [-0.01]

£1-2=0.0098g

£2-3=0.0098+92.1740±200.0000=292.1838 g

£3-4=292.1838+94.7927±200.0000=186.9765 g

£4-1=186.9765+144.7909±200.0000=131.7674 g

fsдоп=0.01*√154.77 +0.10=22.44≈22мм

Коментари


Няма намерени коментари