Преглед на материал

Пищови по геодезия



1 ВЪПРОС



1 ВЪПРОС

Предмет и значение на геодезията.Форма и размери на Земята.Влияние на кривината на земната повърхност върху геод.измервания.Мерни единици.Мащаби.

Повърхноста която съвпада с средната повърхност на водата на океаните и моретата в абс.спокойно състояние навсякъде минава перпендикулярно на посоката на силата на тежеста се нарича основно ниво повърхност.

Геометрично тяло образувано от тази повърхност се нарича геолид.Всяка държава използва друго тяло което е най-близко до геолида и се нарича ротационен елипсоид.Всички височини се отчитат от средното надморско ниво.Нулевия бегер е в Кронщад.

Висшата геодезия се занимава с установяването на формата и размерите на Земята t=R.tgε

Кривината на земята при дължини и ъгли не се взима впредвид при разстояния до 20 метра или площ по малко от 400 кв.м.При височините <300м не се взима впредвид влиянието на кривината

Мерни единици-метър(дължина на отсечка която се преминава във безвъздушното пространство от светлината

-площ м2,дка,хектар

-ъглови мерни...

Коментари


Няма намерени коментари