Преглед на материал

Редукторни турбобуриОбщи сведенияСъдържание


Увод .....................................................................2


Общи сведения ...................................................3

2.1.Забойни двигатели ...........................................3

2.2. Турбобури ........................................................3

3. Специална част - Редукторни турбобури ........12

4. Изводи и препоръки ...........................................25

5. Литература ..........................................................26

6. Приложения ........................................................27

6.1. Реферативни журнали .....................................27

6.2. Интернет търсене ............................................29

6.3. Патенти ............................................................32

1.Увод [1]

В края на 19 век за замяна на досегашното сондиране по ударния способ на който голям недостатък било, че трябвало да се изважда целия сондажен лост от забоя на сондаж до повърхността и обратно при спускане. С цел намалявана на разхода на енергия и материали, инженери взели да разработват инструмент, който да е само на забоя, при неподвижен сондажен лост. Били предложени няколко типа забойни двигатели - хидравличен ,...

Коментари


Няма намерени коментари