Преглед на материал

Същност на карстовите геосистеми1. СЪЩНОСТ НА КАРСТОВИТЕ ГЕОСИСТЕМИ: Карстовите геосистеми са резултат процеса оарстяване. Процеса и създадените от негоформи на релефа са известни с името „карст”. То произлиза от названието на областта Карст в Словения, къдетотези форми са много добре изразении са получени за първи път.

2.УСЛОВИЯ ПРИ, КОИТО ПРОТИЧА ФОРМИРАНЕТО НА КАРСТОВАТА ГЕОСИСТЕМА:- Наличие на вода, богата на въглероден диоксид. Тя е решаващ фактор за окарстяването на карбонатните скали, тъй като по отношение на тях е агресивна - разтваря ги.- Наличие на достатъчно дебели карбонатни скали (варовик, мрамор, гипс, и др.) със слаб повърхностен наклон, които да позволява просмукване на водите. Процеса е по-интензивен при по-високa температура на водата и наличието а пукнатини в скалите.

КАРСТОВ РЕЛЕФ: -Той е резултат от протичането на два процеса: -химическо изветряване(изветряване на скалите) -излужаване(пренасяне на разтворени вещества)ФОРМИ НА РЕЛЕФА: -Повърхостните карстови форми на релефа започват своето формиране от изнасянето на...

Коментари


Няма намерени коментари