Преглед на материал

Външна среда на организациятаТема 4

Външна среда на организацията.

1.Характеристика на външната среда.

А) Външната среда представлява съвкупност от фактори,които оказват въздействие върху поведението на организацията.Под влияние на организацията се разбира реакцията и решенията на нейното висше ръководство спрямо въздействието на външната среда.Факторите,които принадлежат към външната среда въздействат с различна сила през отделните периоди от време върху поведението на организацията.Те могат да бъдат дефинирани и като „непредвидени обстоятелства” , които или помагат,или пречат за достигане на целите на организацията.Факторите на външната среда са много и разнообразни.Те са систематизирани в две основни групи :

Първа - среда на пряко въздействие.Включва фактори,които не оказват непосредствено влияние върху поведението на организацията и търпят влияние от самата организация.

Втори - среда на косвено действие.Включва фактори,които не оказват пряко и незабавно въздействие върху поведението на организацията.

Б)...

Коментари


Няма намерени коментари